fbpx

BİR ARTT ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR?

ARTT uzmanı danışanın deneyimlediği olayların yarattığı negatif duygu ve düşünceleri boşaltması için yönlendirir. Danışanın vermiş olduğu tüm negatif duygular zıttı olan pozitif duygu/düşünce bütünleştirilerek nötr hale getirilir.Böylece artık kişide çalışılmış olayla ilgili sadece “BİR” Pozitif duygu oluşur.

Bir çalışmada danışanın hatırladığı yaşamış olduğu olay/olaylar rahime düştüğü andan tutun geçmiş yaşamda yaşamış olduğu bir deneyime kadar herhangi bir zaman dilimine uzanabilir. Kişi otomatik olarak problemine kaynak olan olayları hatırlar ve yaşam programında ki probleme sebep olan negatif “yaşam kodlarına” ulaşılır ve temizlenir, iyileşme oluşur.

Herhangi bir benzer yaşanılmışlık veya duygu artık o kişiyi etkilemez çünkü seans sırasıda negatif ve pozitif zıt duygular ve/veya düşünceler kalıcı bir şekilde nötr olmuştur. Buna bağlı olarak geçmiş etkisizleştirildiğinde gelecekte yaşanılacaklar yeni oluşturulmuş olan pozitif duygu ve düşüncelere göre gelişecektir.

Kalıcı bir iyileşme için Regresyon tekniği yeterli gelmiyor. Regresyon ile kalıcı bir iyileşme elde etmek mümkün değil çünkü regresyon ile geçmiş yaşama gidip sadece hatırlamak, neler yaşanmış fark etmek ve şimdi ki hayatını hala nasıl etkiliyor anlamak o olayların etkisini yok etmiyor. Bu hatırlanılanları hafızada daha canlı hale getiriyor. Kalıcı, hızlı bir iyileşme için önemli olan etkileyen negatif duyguları doğal bir şekilde pozitife dönüştürmek. O zaman negatif ve pozitif duygular arasında gidip gelmenin yarattığı yıkıcılık ortadan kalkar. Zıt duygu/düşünceleri ancak bütünleştirdiğinizde ölünceye kadar kişiyi etkilemez hale gelirler.

Ayrıca çalışılan problem olayın içinde ki diğer kişinin ne düşündüğünün ve hissettiğinin anlaşılması için danışanı kullanarak anlamak mümkün.Bu duyguları temizleyince aralarında ki gerginlik ve stres yok olur hızlı, kalıcı bir sonuç elde edilir.

Bu değişimin oluştuğunu danışan kişi bizzat kendisi fark eder. Kişi kendisi problem olayın olumsuz etkilerinin yok olduğunu ve hatta olayların zihninden silindiğini veya olumluya dönüştüğünü görür, deneyimler ve bilir.